Inleiding

Op 29 augustus 2005 heeft een aantal vrijwilligers de handen ineen geslagen en besloten zich te gaan inzetten voor het behoud en beschrijven van historische techniek van omroepzenders. Het Omroep Zender Museum is opgericht.

Iedereen kan regelmatig genieten van opnieuw uitgezonden beelden en geluiden van oude radio- en televisieprogramma's. Dit is alleen maar mogelijk omdat het belang van deze programma's is ingezien en de opnames zijn bewaard.

Hoe zit dat nu met de apparatuur die gebruikt is en wordt voor het uitzenden? Binnen het enige echte omroepzenderbedrijf van Nederland is een groep gedreven vrijwilligers begonnen met het opzetten van een Omroep Zender Museum.

Door de inventarisatie, vastlegging en digitalisatie van het te bewaren erfgoed is het mogelijk de collectie voor het publiek beschikbaar te maken. Dit laatste zal met name via een website van het Omroep Zender Museum worden gedaan.

Historische-logos

Ontstaan en doel

Er zijn in Nederland verschillende musea die aandacht besteden aan telecommunicatie, radio- en televisie-omroep. Er was geen museum dat gericht is op (of een afdeling heeft over) de historie van de uitzendtechnieken die voor verspreiding van omroepsignalen werden gebruikt. Deze uitzendtechnieken beslaan inmiddels ruim 80 jaar.

Een groep enthousiaste medewerkers en gepensioneerden van het enige echte Nederlandse omroepzenderbedrijf heeft het initiatief genomen om het historisch erfgoed op het gebied van omroepzenders te vergaren en bewaren.
Door de fysieke omvang van zendapparatuur is het niet mogelijk alles te bewaren. Desondanks wordt dit voorzover als praktisch mogelijk is toch gedaan, met aanvulling in de vorm van documenten, foto en film. Deze website fungeert hierbij als verbinding met de buitenwereld.

Ondersteuning

Een dergelijk initiatief is alleen mogelijk met ondersteuning van de belangrijkste speler op dit gebied: KPN Broadcast Services. De vrijwilligers van het Omroep Zender Museum hebben toegang tot de archieven van KPN Broadcast Services en worden ook op andere manieren ondersteund door dit bedrijf, o.a. door het beschikbaar stellen van oude apparatuur en ruimte voor opslag.

Historie KPN Broadcast Services

Het eerste omroepzenderbedrijf van Nederland heet Nozema (Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij). Nozema is opgericht in 1935 en heeft tot 1993 het alleenrecht gehad op het uitzenden van omroepsignalen via de ether. In 1941 heeft de bezetter de Nozema opgeheven en de taken en het personeel overgedragen aan de toenmalige PTT. Na de oorlog zijn de bezittingen weer aan Nozema teruggegeven. Het personeel is echter bij PTT gebleven en PTT heeft alle werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van Nozema. In 1991 heeft Nozema weer een eigen stafdienst ingericht en per 1 januari 1993 zijn de uitvoerende mensen van wat inmiddels PTT Telecom heette naar Nozema overgegaan. Per 1 januari 2005 is Nozema gesplitst in een overheidsbedrijf Novec dat de eigenaar werd van de antenne opstelpunten (masten) en het zenderbedrijf Nozema Services, dat diensten aanbied op het gebied van het verspreiden van omroepsignalen. Op 1 oktober 2006 neemt KPN Nozema Services in haar geheel over waarmee het ontstaan van KPN Broadcast Services een feit is.

Stichting Omroep Zender Museum

Na een gedegen voorbereiding is op 27 mei 2009 de oprichtingsakte van Stichting Omroep Zender Museum bij de notaris gepasseerd. Vanaf nu is het vrijwilligers initiatief Omroep Zender Museum een stichting waarmee een belangrijke eerste stap voor het op de kaart zetten van ons initiatief is genomen. Stichting OZM staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30262797.

Informatie folder en promotiefilm

Een folder met alle informatie overzichtelijk bij elkaar is hier op te halen en onze promotiefilm is hier te bekijken.