Inleiding

Iedereen kan regelmatig genieten van opnieuw uitgezonden beelden en geluiden van oude radio- en televisieprogramma's. Dit is alleen maar mogelijk omdat het belang van deze programma's is ingezien en de opnames zijn bewaard.
Er zijn in Nederland verschillende musea die aandacht besteden aan telecommunicatie, radio- en televisieomroep. Er was geen museum dat gericht is op (of een afdeling heeft over) de historie van de uitzendtechnieken die voor verspreiding van omroepsignalen werden gebruikt. Deze uitzendtechnieken beslaan inmiddels een periode van ruim 100 jaar.

Ontstaan en historie van het Omroep Zender Museum

Op 29 augustus 2005 heeft een aantal vrijwilligers de handen ineen geslagen en besloten zich te gaan inzetten voor het behoud en beschrijven van historische techniek van omroepzenders. Het Omroep Zender Museum is opgericht. In 2008 vind het museum een plek in een bunker nabij het Nozema gebouw Binnenlandse Omroep te Lopikerkapel. Vanaf nu wordt er hard gewerkt aan het opbouwen van een imponerende verzameling op het gebied van omroep zender techniek. Regelmatig worden groepen bezoekers in het museum rondgeleid.

Na een gedegen voorbereiding is op 27 mei 2009 de oprichtingsakte van Stichting Omroep Zender Museum bij de notaris gepasseerd. Het vrijwilligers initiatief Omroep Zender Museum is nu een stichting waarmee een belangrijke stap voor het op de kaart zetten van ons initiatief is genomen. Stichting OZM staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30262797.

In oktober 2017 moet het Omroep Zender Museum haar onderkomen in Lopikerkapel verlaten. Alticom redt de stichting van een zekere dood door haar twee verdiepingen in de Gerbrandy toren te IJsselstein als onderkomen aan te bieden. De nieuwe ruimte is echter beduidend kleiner waardoor afstand moet worden gedaan van veel van de in de afgelopen 12 jaar verzamelde spullen. Omdat het rondleiden van bezoekers nu niet meer mogelijk is heeft stichting Omroep Zender Museum haar doelen aangepast.

In de loop van 2022 blijkt de aanwezigheid van het Omroep Zender Museum in de Gerbrandy toren niet meer verenigbaar met de aangescherpte veiligheidsvoorschriften. De eigenaren van ‘Het Zendstation’, het voormalige Nozema gebouw Binnenlandse Omroep te Lopikerkapel, bieden het Omroep Zender Museum opslagruimte én de mogelijkheid om te exposeren aan. Terug op het oude nest kan dit gezien worden als een doorstart voor het Omroep Zender Museum.

Doelen van stichting Omroep Zender Museum

Terug in 'Het Zendstation' met weer de mogelijkheid rondleidingen te geven heeft stichting Omroep Zender Museum haar doelen geactualiseerd. Naast het beschrijven van de historie van de omroep zender techniek is ook het ontvangen van bezoekers opgenomen in vier doelstellingen:

Het ontvangen van bezoekers en deze kennis laten maken met de historie van het omroepzender bedrijf en het daarbij tonen van werkende zend en ontvangst apparatuur.

Historisch materiaal beschrijven en delen door ons archief en de aanwezige materialen te beschrijven en (laten) gebruiken als kennisbron. De website inrichten met (korte) thematische artikelen gericht op de omroep zender historie. Het periodiek uitgeven van een elektronische nieuwsbrief. Het opzetten van een Canon over het omroep zender bedrijf en de hierbij gebruikte technieken.

Verzamelen, restaureren en repareren van apparatuur passend binnen het doel van onze stichting zodat dit erfgoed niet verloren gaat. Apparatuur in ons bezit welke overcompleet is of buiten het doel van onze stichting valt (eventueel) restaureren en repareren en hierna verkopen aan liefhebbers.

Met kennis en materiaal de markt op door het geven van lezingen, presentaties en demonstraties op het gebied van omroepzender techniek. Het (tijdelijk) uitlenen van informatie en materialen aan andere instanties. Het inrichten van kleine tentoonstellingen bij evenementen en/of voor musea.