Tijdens Open Monumenten Dag zijn dit jaar twee monumentale zendstations te bezoeken. Komend weekeinde al is op zondag 8 september het Belgische zendstation Middelkerke - in de volksmond Oostende Radio - te bezoeken. Een week later is Kootwijk Radio tijdens de Nederlandse versie van Open Monumenten Dag opengesteld. (Beide open dagen zijn inmiddels gepasseerd !).

OostendeRadio

Zendstation Middelkerke (foto Johan Topke)

Het radiostation Oostende ligt op het grondgebied van gemeente Middelkerke. Het gaat om een technische installatie met zendmasten tot 65m hoog en bedrijfsgebouwen om verbindingen tot stand te brengen met vissersboten en andere zeevaarders. Het station trad in 1939 in werking. Het afgesloten antennepark ressorteert sinds 2001 onder defensie en is een waardevol natuurgebied aan de rand van de toeristische zone. Het station verdwijnt binnenkort. Bezoek is mogelijk op zondag 8 september 2013 tussen 14:00 en 17:00. Kijk hier voor alle details.

KootwijkRadio

Kootwijk Radio

Het zendstation Radio Kootwijk werd rond 1920 gebouwd voor radioverbindingen tussen Nederland en het voormalig Nederlands Indië. op 5 mei 1923 kwam de eerste radio-telegrafie verbinding tot stand via de langegolf-zender die was opgesteld in gebouw-A. Na de onafhankelijkheid van de voormalige koloniën deed het zendstation dienst voor Scheveningen Radio, dat contacten onderhield met koopvaardijschepen over de gehele wereld. in 1998 kwam ook daar een einde aan en werd het zendstation ontmanteld. Radio Kootwijk is te bezoeken op zaterdag 14 en zondag 15 september 2013 tussen 10:00 en 17:00. Kijk hier voor alle details.