om2012-1-lopikerkapel

Het 200 jarig bestaan van Lopikerkapel is begin september 2012 groots gevierd tijdens Open Monumentendag. Naast de vele bezienswaardigheden en activiteiten was ook een tentoonstelling van het Omroep Zender Museum te zien.

De man aan wie dit feestje te danken is geweest is niet minder dan Napoleon Bonaparte , inderdaad , de keizer uit Frankrijk. In 1812 zijn onder zijn gezag Sevenhoven en Lopikerkapel samengevoegd tot het dorp Lopikerkapel. 2012 Is dus met recht een lustrumjaar welk Napoleon niet aan zich voorbij heeft laten gaan, Lopikerkapel werd namelijk met een bezoek vereerd.

om2012-2-napoleon    om2012-4-leeuw

                   Napoleon Bonaparte met zijn beelschone ega                Café Slijterij De Roode Leeuw 

Gezien de binding van het dorp Lopikerkapel met het zendstation Lopik Radio, op zichtafstand gelegen waarbij er veel inwoners van Lopikerkapel op het station werkzaam zijn geweest, is het Omroep Zender Museum uitgenodigd om in het lokaal 'De Roode Leeuw' een kleine tentoonstelling in te richten. Bij het maken van deze tentoonstelling bleek het niet moeilijk een verbinding naar het verleden te leggen. Voordat Nederland werd ingelijfd bij het keizerrijk van Napoleon Bonaparte heeft een aantal jaren het Koninkrijk Holland bestaan met als koning de jongere broer van Napoleon, Lodewijk Bonaparte. Gedurende deze periode is een optische telegraafverbinding aangelegd van Parijs naar Amsterdam. Via deze 'Chappe telegraaf' konden berichten met een wijzersysteem gemonteerd op gebouwen en torens worden overgeseind. In 1811 kwam de verbinding met Amsterdam tot stand.

om2012-3-chappe 

Een Chappe telegraafstation

Na de komst van Morse telegrafie over landlijnen en later via radio-zenders is de radio omroep in 1919 ontstaan. In 1939 is begonnen met de bouw van het station Lopik Radio in de polder Zevenhoven vlakbij Lopikerkapel. De tentoonstelling van het Omroep Zender Museum gaf van al deze ontwikkelingen een mooi overzicht op diverse wandpanelen en toonde verder apparatuur en onderdelen welke zijn gebruikt op het zendstation.

om2012-5-panelen    om2012-6-buizen

om2012-7-overzicht    om2012-8-bekenden

Gedurende de hele dag was er aanloop van bezoekers aan het 200 Jaar Lopikerkapel evenement waarvan velen oude bekenden terug konden zien op een aantal personeelsfoto's van het zendstation. Aan het einde van de dag bleek bij het napraten van de vrijwilligersgroep rond deze Open Monumentendag dat de binding van Lopikerkapel met het zendstation sterk is. In het gebouw 'De Ouwe School' prijkt een metershoog handgeschilderd paneel aan de wand. Hierop een zendstation in volle glorie gelegen in de polder Zevenhoven: Lopik Radio.

om2012-9-ouweschool