Het Omroep Zender Museum (OZM) is de eigenaar van deze website. De site van het OZM is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er desondanks in deze website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen, dan valt dit buiten de verantwoordelijkheid van het museum. Het OZM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site door derden is in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen. Het gebruik van gegevens, afbeeldingen en/of bestanden is alleen toegestaan na toestemming vooraf van het OZM en na duidelijke bronvermelding.

De redactie van de website "Omroep Zender Museum" en de nieuwsbrief "Omroep Zender Museum” spant zich tot het uiterste in, om de voorwaarden voor het gebruik van de teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden overeen te komen. Soms lukt dit niet, doordat de verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of erfgenamen door ons niet kon worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op teksten of afbeeldingen van de website “omroepzendermuseum” of de in de Nieuwsbrief gepubliceerde teksten of afbeeldingen, dan verzoeken wij dit te melden via deze website van het OZM.

Gezien het culturele, maatschappelijke en non-profit-doel van het OZM zal het helaas doorgaans niet mogelijk zijn, een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van beschikbaar gesteld materiaal. De redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de inhoud of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van de website en nieuwsbrief voortvloeien.

disclaimer2