Let op : dit is een gearchiveerd artikel , het boek is inmiddels niet meer verkrijgbaar

Na een lange voorbereidingstijd is het dan zover, ons boek '90 Jaar Goed Ontvangen' gaat in oktober 2011 van de drukpersen rollen en zal in november 2011 via het Omroep Zender Museum beschikbaar zijn. Via onze website kunt u echter nu al uw exemplaar bestellen.

BoekVoorZij1

Het boek '90 Jaar Goed Ontvangen' richt zich geheel op de historie van het uitzenden van radio- en televisie-signalen in Nederland en de hierbij gebruikte technieken. In ruim 250 pagina's op A4 formaat wordt in een achttal hoofdstukken het onstaan van de radio-omroep belicht, de politieke besluitvorming hieromtrent besproken, het werk van de pioniers benoemd en de rol van een paar spelers in dit veld getoond. Dit alles wordt omlijst met meer dan 500 afbeeldingen en vele wetenswaardigheden.

De volgende onderwerpen komen na de inleiding uitgebreid aan bod :

  • Het omroepwezen in Nederland
  • Het wel en wee van NOZEMA
  • PTT Als technische dienst van NOZEMA
  • Doorgeven alstublieft !
  • Het mysterie van de ether
  • Landschapselementen
  • Wordt er nog gezonden ?

In de bijlagen zijn onder andere een zenderlijst en een begrippenlijst opgenomen. Hieronder de pagina's uit de inleiding van het boek :

BoekH2BoekH3BoekH4BoekH5

BoekH6BoekH7BoekH8

In de loop van november 2011 is het boek '90 Jaar Goed Ontvangen' te verkrijgen in het Omroep Zender Museum voor de prijs van € 24,95 .

U kunt uw exemplaar echter nu al bestellen door op onderstaande link te klikken. Zodra het boek beschikbaar is - naar verwachting in de loop van november 2011 - kunt u het afhalen in het museum maar verzending is natuurlijk ook mogelijk.