Op 29 augustus 2005 hebben een aantal vrijwilligers de handen ineen geslagen en besloten zich in te gaan zetten voor het behoud en beschrijving van historische omroepzender techniek. Het Omroep Zender Museum is opgericht.

Iedereen kan regelmatig genieten van opnieuw uitgezonden beelden en geluiden van oude radio- en televisieprogramma's. Dit is alleen maar mogelijk omdat het belang van deze programma's is ingezien en de opnames zijn bewaard.

Hoe zit dat nu met de apparatuur die gebruikt is en wordt voor het uitzenden. Binnen Nozema Services NV is een groep gedreven vrijwilligers begonnen met het opzetten van een Omroep Zender Museum.

Door inventarisatie en het vastleggen van het te bewaren erfgoed is het mogelijk de collectie voor het publiek beschikbaar te maken. Dit laatste zal met name via een website van het Omroep Zender Museum worden gedaan.

historische-logos