Er is bijzonder hard gewerkt door de vrijwilligers aan het verzamelen van installaties en apparatuur en het weer opbouwen en werkend maken van deze spullen in het Omroep Zender Museum.

Een van de aanwinsten uit afgelopen periode is een analoge televisie zender uit Markelo. De installatie is ter plekke gedemonteerd en naar Flevoland vervoerd.

Opbouw01-Mk

De zender in Markelo

Opbouw02-Mk  Opbouw04-Mk

De aankomst van de gedemonteerde zender in Flevoland

Een andere mijlpaal uit het analoge televisie tijdperk is de televisie omzetter van Losser. In station Losser werd het signaal van Markelo ontvangen en opnieuw uitgezonden om de omgeving van Losser van een goed beeld te voorzien.

Opbouw05-Los  Opbouw06-Los

Demontage en vervoer van de omzetter Losser

Opbouw07-los

Omzetter Losser in Flevoland

Natuurlijk ligt er in het Omroep Zender Museum te Flevoland altijd werk te wachten , iets wat niet uit het oog verloren is. Zo is met vereende krachten een werkend analoog video-rack met meetsysteem en generatoren samengesteld. Natuurlijk verdiend het museum een eigen testbeeld.

Opbouw08-Videorack  Opbouw09-Videorack  Opbouw10-Testbeeldk

Samenstellen video-rack en het OZM-TV testbeeld

Nu het genereren van de video signalen met behulp van het video-rack mogelijk is gemaakt kunnnen deze signalen worden aangeboden aan een analoge televisie zender. Zo bezit het museum een nu complete middenkast van een Pye televisie-zender. Deze kast maakt het mogelijk daadwerkelijk een HF signaal te genereren.

Opbouw11-Pyerack

Pye middenkast

Het verzamelen en opknappen van de apparatuur gaat inmiddels door , er ligt nog een schat aan materiaal te wachten.