In memoriam Rob Timmermans

 

In het besef dat door ziekte het afscheid onvermijdelijk was, hebben we toch met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Rob Timmermans, de laatste directeur van Nozema.

Een amicaal mens waar het Omroep Zender Museum veel aan te danken heeft. Een typerende uitspraak van hem: "Oude spullen kan je maar één keer weggooien en daarom moet je goed nadenken voor je zoiets doet".

Dankzij zijn inspanning voor het behouden van technisch erfgoed in de breedste zin kon ook het Nozema erfgoed worden behouden. Hij was tot het laatste moment betrokken bij het Omroep Zender Museum.

Wij wensen zijn vrouw, familie en vrienden sterkte met dit verlies.

Vrijwilligers Omroep Zender Museum.