De mail server van het Omroep Zender Museum heeft ruim vijfhonderd geadresseerden aangeschreven met de achtendertigste OZM nieuwsbrief. Hierin nader bekeken de nieuwe locatie in de Gerbrandy toren, het nieuwe onderkomen van veel spullen in museum Beeld & Geluid te Hilversum en om bij de tijd te blijven, hoe deed men dat in de jaren dertig van de vorige eeuw? Bekijk hier deze nieuwsbrief en de al verzonden nieuwsbrieven. Wilt u zonder veel moeite onze nieuwsbrief voortaan geheel automatisch ontvangen dan is inschrijven een goed idee.