Ondanks de gladheid is de 35ste nieuwsbrief van het Omroep Zender Museum bij 449 geïnteresseerden zonder vertraging bezorgd, iets meer dan dat, het betreft de januari 2017 nieuwsbrief en niet die van februari zoals abusievelijk aangegeven. In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de Nipkow schijf van het museum, de missende n in Millingen en een verhandeling over de toekomst van de radiolamp. Veel leesplezier toegewenst !

Nipkow1Nipkow2 

Kijk hier voor deze nieuwsbrief en hier voor alle eerder tot nu toe uitgebrachte nieuwsbrieven.