Langzaam maar zeker begint het Omroepzender Museum vorm te krijgen. Nadat op maandag 23 oktober bij de voormalige locatie van het Omroep Museum te Hilversum met glimmende ogen een flink aantal prachtige zendbuizen in ontvangst zijn genomen zijn deze naar onze locatie in Flevoland gebracht. Op de foto's is goed te zien dat er al veel werk is verzet.

De afgelopen tijd is ook hier hard gewerkt aan het plaatsen van stellingen en inruimen van de 'kleinere' zaken.

OZM_Opbouw_oct06_01  OZM_Opbouw_oct06_02

Een omvangrijke koppelspoel                                    Kortegolf antenne schakeltafel

Naast al deze omvangrijke spullen zijn er ook zeer veel ietwat handzamere objecten aanwezig, met name zendbuizen en meetapparatuur.

OZM_Opbouw_oct06_03  OZM_Opbouw_oct06_05

Rekken vol apparatuur

Voor de liefhebber (en dat zijn we tenslotte allemaal) zijn er natuurlijk een paar grofstoffelijke spullen neergezet zoals een aantal uit de kluiten gewassen zendinstallaties.

OZM_Opbouw_oct06_04

Het mag duidelijk zijn dat het opzetten van een museum een kwestie van een lange adem is. Belangrijkste is dat de betreffende spullen bewaard zijn gebleven en met wat geluk een tweede leven tegemoet kunnen zien.